Send Message HAI LUU CO.,Ltd Local Business Thông Báo Tuyển DụngChế Độ Lương...

Send Message HAI LUU CO.,Ltd Local Business Thông Báo Tuyển DụngChế Độ Lương...

Send Message
HAI LUU CO.,Ltd
Local Business

Thông báo Tuyển DụngChế Độ Lương MớiHải Lưu tiếp tục tuyển dụng các chức danh làm tại PTSC MC CN Cắt HơiCN Lắp Ráp-NT Lắp Ráp CN Cam-Gìan GíaoCN Điện CN-Điện TĐH CN VH Xe NângMoreLương mới-Chế độ mới Phỏng vấn đạt đi làm ngayĐăng kí :Để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp qua sđt 084 654 0068

Ngày đăng:
2019-05-25
Job Id: 
527536
Ngành nghề: