sale man

Sale man

Tuyển dụng sale manager tại Tân Biên, Tân Châu. QL lương cứng + thưởng.

NVKD QL Lương cứng+thưởng+hoa hồng.

0967.150.365

Tuyển dụng sale manager tại Tân Biên, Tân Châu. QL lương cứng + thưởng.

NVKD QL Lương cứng+thưởng+hoa hồng.

0967.150.365

Ngày đăng:
2019-10-10
Job Id: 
574482