Sale Executive (Marine)

Sale Executive (Marine)

Mô tả công việc: 
Ngày cập nhật: 05/11/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

Primary Function

 • This position reports to the Sales Manager but involves regular communication with all VlETNAM managers and corporate managers from companies.

Job Duties and Responsibilities

 • Assist manager to develop the sales/ service networks, distributors and partners, to achieve region.

 • sales targets of engines products and after-sales market.

 • Customers visiting, collect the operation information of distributors/ partners, and make marketing.

 • research of market competitors regularly.

 • Assist to exhibitions, conferences/ seminars and various promotional activities.

 • Assist to training for customers about our products & service, and other service activities.

 • Perform any other related duties as assigned by immediate supervisor.

工作职责:

 • 协助销售经理拓展销售/服务网络,合作伙伴等,完成区域销售指标。

 • 市场、客户走访,定期收集了解客户销售、库存等情况,进行市场调研和竞品分析。

 • 协助策划展览、研讨及各种促销活动。

 • 协助进行各种产品、服务培训及其他服务活动。

 • 其他上级交代的任务。

Yêu Cầu Công Việc

Job Requirements

 • B.A. Degree.

 • 1 - 3 years-experience in a similar role. Knowledge about the marine/shipbuilding industry.

 • Excellence communication skills and PC conversant.

 • Chinese or English language. Chinese preferred.

要求:

 • 大学学历。

 • 1 - 3 相似工作经验,了解造船、船机行业。

 • 良好的沟通能力,熟练使用电脑。

 • 语言中文或者英文,中文优先考虑。

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Faro Recruitment Vietnam JSC

www.farorecruiment.com.vn
Since its establishment in January 2006, Faro Recruitment Vietnam JSC (formerly TT Royal Human Resources Management JSC) has developed its business in...Chi tiết
Ngày đăng:
2019-11-05
Job Id: 
598524
Ngành nghề: 
Địa điểm: