RETAIL DEVELOPER / NH N VIÊN PHÁT TRIỂN MẢNG BÁN LẺ

RETAIL DEVELOPER / NH N VIÊN PHÁT TRIỂN MẢNG BÁN LẺ

LEINNÉ
Mô tả công việc: 

JOIN LEINNÉ TEAM
RETAIL DEVELOPER / NH N VIÊN PHÁT TRIỂN MẢNG BÁN LẺ
Bạn có yêu thích đặc biệt với thời trang? Bạn đặc tự tin với khả năng thuyết phục và giao tiếp của mình? Bạn là một người có tư duy tổ chức, thích lên kế hoạch và đề xuất những phương án mới trong công việc.

Cơ hội phát triển bản thân trong môi trường sáng tạo, duy mỹ và năng động. Trải nghiệm không gian làm việc tràn đầy cảm hứng tại Leinné Apartment. Khám phá thế giới của thời gian bền vững và cao cấp.

Gửi ngay CV của bạn đến recruit@leinne.com nếu bạn hứng thú với câu chuyện thương hiệu và mong muốn trải nghiệm môi trường làm việc tại Leinné.

Leinné nhận CV của bạn đến ngày _/_/2019.

Chi tiết công việc: https://docs.google.com/document/d/16PaCjJjrfJIwVA7Z-gYomsHmBZpJe4l6NJ4gD5LlNB4/edit?usp=sharing

-------------------------------------------------
[English Version]
JOIN LEINNÉ TEAM
RETAIL DEVELOPER
Are you passionate about fashion? Are you confident with your communication skills? You have organizational thinking, likes to plan and propose new options at work.

Develop in a dynamic, aesthetic and innovative environment. Spend your working time at our spiritual space - Leinné Apartment. Enter the sustainability-luxury fashion universe.

Send your CV to recruit@leinne.com to be the first one to get this job opportunity if you are interested in Leinné brand story and working environment.

The closing date for receiving applications is August 20.

Job details: https://docs.google.com/document/d/16PaCjJjrfJIwVA7Z-gYomsHmBZpJe4l6NJ4gD5LlNB4/edit?usp=sharing

Liên hệ

Người liên hệ: 
Nguyễn Mộng Tuyền
Điện thoại: 
0703025586
Địa chỉ Email: 
ue.mongtuyen@gmail.com
Ngày đăng:
2019-10-15
Job Id: 
576203