quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự

Tuyển QUẢN LÝ NHÂN SỰ ONLINE tại nhà. Thử việc online 30p. Lg 100-300k/ngày. Y/c: trên 22t, Online 2-3h/ngày. (.) m ib

Ngày đăng:
2019-02-13
Job Id: 
418728
Địa điểm: