Quản Lý Kinh Doanh

Quản Lý Kinh Doanh

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam
Mô tả công việc: 

- Đề xuất các phương án phát triển nguồn nhân sự
- Tuyển dụng phát triển đội nhóm
- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng sản phẩm cho đội nhóm
- Thiết lập cuộc hẹn tuyển dụng ứng viên tiềm năng
- Đề xuất phương án kinh doanh cho phòng ban

Liên hệ

Người liên hệ: 
Nguyễn Vân Anh
Điện thoại: 
0936341993
Địa chỉ Email: 
vanguyen.manulife@gmail.com
Ngày đăng:
2020-02-11
Job Id: 
760801
Ngành nghề: