quản lý

Quản lý

Chia sẻ #việc_làm “HỆ THỐNG ĐÀO TẠO HOÀN CHỈNH” - “MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN, NHIỆT TÌNH” & “CHẾ ĐỘ THĂNG TIẾN RÕ RÀNG” (#thu_nhập_cao #13_26tr)

Tập đoàn Tài chính — Công ty Cathay Life Việt Nam - VP Bình Dương 2More cần Tuyển

1 . Vị trí quản lý TIỀM NĂNG New Star (NS) :- Yêu cầu: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên . Tuổi từ 27 trở lên . 5 năm kinh nghiệm lĩnh vực khác- Lương hỗ trợ : 9.250.000đ / tháng . Chuyên cần : 500.000đ / tháng . Các khoản thưởng khác , . . . tổng thu nhập #13_26tr / tháng trở lên.

2 . Vị trí Chuyên viên :- Tốt nghiệp từ Trung Cấp , Cao Đẳng trở lên . Tuổi từ 22 . Mức lương #6.8_12 tr / tháng .- Tốt nghiệp đại học , tuổi từ 25 . Mức lương #7.8_14tr / tháng

Đặc biệt : - Chưa… More

Ngày đăng:
2020-03-07
Job Id: 
791093