quản lý an toàn lao động

Quản lý an toàn lao động

[ĐÔNG ANH - HÀ NỘI] Công ty 100% vốn của Nhật

1. Sale Manager - N2 - NET 800$

2. Assistant Manager - N2 - NET 1000$

3. Quản lý an toàn lao động - N3 - NET 650$

Ứng viên quan tâm gửi CV apply về: taihv272@gmail.com

Hotline: 0936 242 333

Ngày đăng:
2019-05-28
Job Id: 
529295