QA Supervisor

QA Supervisor

Mô tả công việc: 
Ngày cập nhật: 21/10/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Theo dõi, cập nhật, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

Monitor, update, evaluate quality management system.

Đánh giá sự tuân thủ của hệ thống an toàn thực phẩm.

Evaluate the compliance of the food safety system.

Soạn thảo, ban hành qui trình, hướng dẫn công việc.

Prepare, issue procedure, work instruction.

Quản lý dữ liệu kiểm tra, kiểm soát tài liệu, hồ sơ.

Control document, record.

Thực hiện truy vết và điều tra các sản phẩm liên quan đến khiếu nại khách hàng

Perform traceability and investigating products related to customer complaints.

Thực hiện đánh giá nội bộ.

Participate in internal audit.

Phối hợp với trưởng nhóm, giám sát nhằm đảm bảo việc thực thi và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cooperate with related sections to ensure implementation and compliance with the requirements of the quality and food safety system.

Phối hợp với các phòng ban khác trong việc xử lý các điểm không phù hợp của hệ thống chất lượng, an toàn thực phẩm một cách kịp thời, chính xác đảm bảo năng suất, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cooperate with other departments in handling the non-conformity of the quality and food safety system in a timely and accurately manner to ensure the productivity, quality, and food safety.

Báo cáo tiện độ công việc cho cấp quản lý.

Work progress reports for management.

Giải phóng nguyên liệu, thành phẩm khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo thủ tục giải phóng sản phẩm trong những trường hợp cần thiết.

Release raw material, product when all required conditions are satisfied as release product procedure in some necessary case.

Hướng dẫn, đào tạo nhân viên cấp dưới thực hiện đúng qui trình, hướng dẫn cũng như mở rông nhận thức về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Guidance, training subordinates to comply processes, guidelines and expand their awareness of quality and food safety.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thực phẩm hoặc những ngành có liên quan.

University graduate food major or related industries.

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương tự

At least experience 3 years in a similar position.

Hiểu biết và kinh nghiệm về ngành thực phẩm

Knowledgeable and experienced in the food industry

Có kiến thức về HACCP, GMP, SSOP, BRC,…

Knowledge of HACCP, GMP, SSOP.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Thời gian thử việc: 2 tháng
 • Thời gian làm việc: 08-16:30
 • Cơ hội huấn luyện: Đào tạo nội bộ
 • Đồng nghiệp: Thân Thiện
 • Phúc lợi:

  Thưởng 2-3 tháng/năm
  Du lịch 2 năm/lần
  Tất niên hằng năm

 • Phụ cấp khác: trung thu, Quốc Tế Phụ Nữ, Phụ Nữ Việt Nam: 300.000/Người/Lễ
 • Ngày nghỉ:

  12 ngày phép Năm
  Noel

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

Qui mô công ty: 4000
Olam International was established in 1989 with 1 product in 1 country, trading cashew from Nigeria into India. Today we are a leading agri-business...Chi tiết
Ngày đăng:
2019-10-21
Job Id: 
579779