PRODUCTION TEAM LEADER

PRODUCTION TEAM LEADER

Công ty TNHH OKI Việt Nam
Mô tả công việc: 

- Quản lý, tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch sản xuất.
- Quản lý, sắp xếp nhân lực trong chuyền hợp lý.
- Thúc đẩy chất lượng và năng suất sản xuất.
- Lập các báo cáo theo yêu cầu cấp trên.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Phạm Thị Loan
Điện thoại: 
0225.359.7770
Địa chỉ Email: 
luong852@oki.com
Ngày đăng:
2020-02-13
Job Id: 
764355