Production Shift Leader (Tr??ng Ca S?n Xu?t)

Production Shift Leader (Tr??ng Ca S?n Xu?t)

Mô tả công việc: 
Ngày cập nhật: 21/03/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

 • Supervise the compliance safety & 5S in Working areas
 • Assign, arrange the works for direct subordinates
 • Controlling of machines & equipment in working area
 • Make sure the materials/WIP are available for production
 • Being responsible for managing and supervising manufacturing based on manufacture plan and report the outcome
 • Supervising cleaning, monitoring, and implementing health care to maintain production environment
 • Control of appropriate storage per LOT, incoming/outgoing, usage record regarding stock of materials and products
 • Focuses the efforts of the team on defining and accomplishing common desired outcomes
 • Takes responsibility for establishing and maintaining a thoroughly supportive atmosphere throughout the group; encourages every member to participate
 • Assists the team in identifying problems, analyzing causes and selecting appropriate solutions
 • Implements writing and delivering of annual performance reviews for all direct reports
 • Creates development plans for associate through of assessment and provides the training courses of essential skills for subordinates
 • Implement other tasks assigned by Supervisor or above
 • Report directly to Supervisor

---------------------------------

 • Giám việc tuân thủ về an toàn và 5S tại nơi làm việc.
 • Phân công , sắp xếp công việc cho các nhân viên cấp dưới
 • Kiểm soát các máy móc & thiết bị tại khu vực làm việc
 • Đảm bảo nguyên vật liệu là luôn sẵn sàng cho sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm quản lý và giám sát sản xuất dựa trên kế hoạch sản xuất và báo cáo kết quả.
 • Giám sát việc vệ sinh, kiểm tra và thực hiện việc kiểm soát sức khỏe để duy trì môi trường sản xuất
 • Kiểm soát việc lưu trữ thích hợp cho mỗi LOT, đầu vào/đầu ra, ghi lại việc sử dụng liên quan đến tồn kho của vật liệu và sản phẩm.
 • Tập trung vào những nỗ lực của đội trong việc xác định và hoàn thành kết quả chung như mong đợi.
 • Chịu trách nhiệm cho việc thiết lập và duy trì bầu không khí làm việc theo tinh thần hoàn toàn hỗ trợ cho nhóm; khuyến khích mọi thành viên tham gia.
 • Hỗ trợ các đội trong việc xác định vấn đề, phân tích nguyên nhân và lựa chọn giải pháp thích hợp.
 • Thực hiện việc xem xét và đánh giá hàng năm cho tất cả các nhân viên cấp dưới trực tiếp.
 • Tạo ra các kế hoạch phát triển cho các nhân viên thông qua việc đánh giá và cung cấp các buổi đào tạo về các kỹ năng cần thiết cho các nhân viên.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác từ Giám Sát hoặc cấp cao hơn.
 • Báo cáo trực tiếp cho Supervisor.

Yêu Cầu Công Việc

Education

 • For external source: At least  College or University  graduate
 • For internal source: At least high school graduated

Experience

 • Required for having  knowledge including production, quality, personnel management, and regulation
 • The knowledge can be acquired by experiences in production field for 2 years at least
 • Can communicate in English

Skills

 • Skill of  personnel management and training for associates
 • Strong leadership to achieve goals
 • Problem solving skill
 • Report skill
 • Skilled in material control principles and warehousing concepts.
 • Knowledge and use of relevant PC software applications and skills to use them effectively

------------------------------------------

Trình độ học vấn

 • Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học cho nguồn lực từ bên ngoài.
 • Tối thiểu tốt nghiệp PTTH cho nguồn lực nội bộ

Kinh nghiệm

 • Yêu cầu có kiến thức bao gồm sản xuất, chất lượng, quản lý nhân sự và các qui định
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất ít nhất 2 năm.
 • Có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Kỹ năng

 • Kỹ năng quản lý con người và đào tạo nhân viên
 • Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ để đạt được các mục tiêu
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng báo cáo.
 • Có kỹ năng trong các nguyên tắc quản lý nguyên liệu và các khái niệm kho.
 • Kiến thức và sử dụng các ứng dụng phần mềm máy tính và kỹ năng có liên quan để sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 26 - 35
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Thời gian thử việc: 1 month
 • Thời gian làm việc: Work in shift (làm xoay 03 ca - 01 ca/tuần)
 • Cơ hội huấn luyện: Viet Nam
 • Đồng nghiệp: Friendly, dynamics, helpful, initiative
 • Phúc lợi:

  - Additional health care
  - Accident insurance
  - Transportation bus
  - Others as per Company's policies

 • Phụ cấp khác:

  - Transportation
  - Diligence
  - Lunch
  - Handphone

 • Ngày nghỉ: 02 Saturday & 04 Sunday off/ month

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Terumo BCT Việt Nam

www.terumobct.comQui mô công ty: 1000
Terumo BCT Vietnam là công ty có vốn đầu tư của Mỹ và Nhật Bản – sản xuất thiết bị y tế trên toàn cầu, và tại Việt Nam chúng tôi sản xuất túi máu (Blood...Chi tiết
Ngày đăng:
2019-04-28
Job Id: 
506466