PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP ️ Thời Gian: 09:00 Thứ...

PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP ️ Thời Gian: 09:00 Thứ...

PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP

Thời gian: 09:00 thứ 5 ngày 15/08/2019 TẠI: BÁCH HOÁ XANH - Số 200 Lê Hồng Phong, Khu Phố 2, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ứng tuyển ngay tại: vieclam.thegioididong.com/bach-hoa-xanhMore bạn nhé, HOẶC bạn có thể đến phỏng vấn trực tiếp cùng bạn bè mình bạn nhé!

#Dễlàm #Dễtiến

#vieclambachhoaxanh #vieclambhx #vieclamthegioididong #thegioididong #vieclamtgdd #baove #vieclambaove #vieclambanhang #vieclamthungan #thungan #banhang

PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP

Thời gian: 09:00 thứ 5 ngày 15/08/2019 TẠI: BÁCH HOÁ XANH - Số 200 Lê Hồng Phong, Khu Phố 2, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ứng tuyển ngay tại: vieclam.thegioididong.com/bach-hoa-xanhMore bạn nhé, HOẶC bạn có thể đến phỏng vấn trực tiếp cùng bạn bè mình bạn nhé!

#Dễlàm #Dễtiến

#vieclambachhoaxanh #vieclambhx #vieclamthegioididong #thegioididong #vieclamtgdd #baove #vieclambaove #vieclambanhang #vieclamthungan #thungan #banhang

Ngày đăng:
2019-08-14
Job Id: 
556716