phiên dịch viên tiếng hoa

Phiên dịch viên tiếng hoa

Lại tuyển -:)TUYỂN PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HOA(Lương trên 10 triệu tùy năng lực.)

Ngày đăng:
2019-11-27
Job Id: 
640708