phiên dịch viên

Phiên dịch viên

TUYỂN PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TRUNG (12 - 15 TRIỆU)

(KCN ĐẠI ĐỒNG – BẮC NINH)

L/H: 0966230332...

TUYỂN PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TRUNG (12 - 15 TRIỆU)

(KCN ĐẠI ĐỒNG – BẮC NINH)

L/H: 0966230332...

See More
Ngày đăng:
2019-10-22
Job Id: 
579013