phiên dịch tiếng nhật

Phiên dịch tiếng nhật

Gấp gấp...

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT PHÒNG HCNS ( 600$ - 800$)

Không yêu cầu kinh nghiệm

Làm việc tại khu CN Thăng Long 1, Đông Anh, Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội.

Mô tả công việc:

- Biên dịch các tài liệu, báo cáo của bộ phận, hỗ trợ phiên dịch cho quản lý, chuyên gia người Nhật các phòng ban;

More

- Thực hiện nghiệp vụ tuyển dụng

Ø Liên lạc, trao đổi với các công ty dịch vụ giới thiệu nhân lực (Headhunt)

Ø Quản lý và đăng tuyển nhân sự lên Website tuyển dụng nhân sự

Ø Lọc CV ứng viên, hỗ trợ phỏng vấn

⁻ Thực hiện giải quyết nghỉ việc

Ø Làm thủ tục nghỉ việc

Ø Lập danh sách thu đồ sau nghỉ việc

… More

Ngày đăng:
2019-09-06
Job Id: 
563078