phiên dịch tiếng nhật

Phiên dịch tiếng nhật

ĐÔNG ANH - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N1 , Tốt nghiệp CĐ/ĐH,

Lương: 1000$ quan tâm ib hoặc gửi cv qua Mail:

thu.hipvietnam@gmail.com

ĐÔNG ANH - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N1 , Tốt nghiệp CĐ/ĐH,

Lương: 1000$ quan tâm ib hoặc gửi cv qua Mail:

thu.hipvietnam@gmail.com

Ngày đăng:
2019-11-08
Job Id: 
605434