phiên dịch tiếng nhật

Phiên dịch tiếng nhật

TÌM VIỆC KHÓ CÓ VIECOI

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KIÊM PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Bình Dương - có xe đưa đón - 12 - 16tr Gross

■Job description

- Biên-phiên dịch tất cả các tài liệu, báo cáo

- Thông dịch và làm các biên bản trong các cuộc họp (nếu có)

More

- Quản lý lịch làm việc, công tác cho Ban Giám đốc (BGĐ)

- Lập kế hoạch,sắp xếp quản lý lịch điều xe cho nhân viên

- Thực hiện các thủ tục xin hộ chiếu, visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú…

- Đặt vé máy bay, khách sạn cho khách / nhân viên đi công tác

- Thực hiện công tác Tiếp đón khách

- Hỗ trợ Người Nhật khi có phát sinh yêu cầu

- Những nhiệm vụ khác theo yêu cầu

… More

Ngày đăng:
2020-06-03
Job Id: 
996717