phiên dịch

Phiên dịch

Chiêu mộ 01 Phiên Dịch Văn Phòng Tiếng Hàn tại KCN Khắc Niệm, Bắc Ninh. Thu nhập 18-24tr. Ưu tiên Nam, có Topik 5 CV gửi về: huong299.hr@gmail.comChiêu mộ 01 Phiên Dịch Văn Phòng Tiếng Hàn tại KCN Khắc Niệm, Bắc Ninh. Thu nhập 18-24tr. Ưu tiên Nam, có Topik 5 CV gửi về: huong299.hr@gmail.com
Ngày đăng:
2019-02-12
Job Id: 
411857
Địa điểm: