Phiên - biên dịch tiếng hoa kiêm bán hàng

Phiên - biên dịch tiếng hoa kiêm bán hàng

TNHH MTV Mạnh Thành Công
Mô tả công việc: 

Phiên - biên dịch tiếng Hoa kiêm bán hàng
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của giám đốc điều hành

Liên hệ

Người liên hệ: 
Mr Mạnh
Điện thoại: 
0903664579
Địa chỉ Email: 
ctymanhthanhcong@gmail.com
Ngày đăng:
2023-01-07
Job Id: 
1900836