Phát tờ rơi

Phát tờ rơi

Mô tả công việc: 

Cần tìm người phát tờ rơi - ưu tiên sinh viên
liên hệ: 0914002525

Liên hệ

Người liên hệ: 
Lily
Điện thoại: 
0914002525
Địa chỉ Email: 
lilykhanh85@gmail.com
Ngày đăng:
2021-05-04
Job Id: 
1506172