Online Marketing Copywriter

Online Marketing Copywriter

Mô tả công việc: 
Ngày cập nhật: 05/09/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép
 • Chế độ tập thể dục

Mô tả Công việc

The Marketing Copywriter is responsible for coordinating the content marketing. The successful candidate will play a fundamental role in the content strategy and development process. Your job will be to develop compelling content, creative concepts for website and other online marketing platforms. The goal of this position is to drive sales for the client through a host of marketing efforts and selling skills performed by Marketing Concepts with a final result in increased sales and profits for the company.

Marketing Copywriter chịu trách nhiệm điều phối về nội dung tiếp thị. Ứng viên thành công sẽ đóng vai trò quan trọng trong những chiến lược tiếp thị về nội dung & phát triển. Công việc của bạn sẽ phát triển những nội dung hấp dẫn, các concepts sáng tạo được thiết kế cho những trang web và các kênh truyền thông tiếp thị trực tuyến khác. Mục tiêu của vị trí này là thúc đẩy doanh số bán hàng thông qua một loạt các nỗ lực tiếp thị và kỹ năng bán hàng từ Marketing Concepts để có được kết quả cuối cùng sẽ tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

- Aggregate and develop unique content to be used on digital media such as websites, catalogues, e-blasts and social media/ Tổng hợp và phát triển những nội dung độc đáo sẽ được sử dụng trên các phương tiện kỹ thuật số như trang web, catalogues, e-blasts và mạng xã hội.

- Read and analyze technical information for each product for presentation in the various marketing channels/ Đọc và phân tích thông tin kỹ thuật cho từng sản phẩm để thể hiện trên các kênh tiếp thị khác nhau.

- Work with clients and/or their vendors to obtain and create effective viral product content including images, videos, etc./ Làm việc với khách hàng & nhà cung cấp để có thể tạo nên sản phẩm sáng tạo có nội dung mang hiệu ứng viral bao gồm hình ảnh, video, v.v

- Create product content for client sites that supports current Search Engine Optimization (SEO) best practices/ Tạo ra nội dung sản phẩm cho các trang web của khách hàng nhằm hỗ trợ và tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO)

- Learn and become proficient in the use of company software to assist with uploading content to client 
websites/ Chịu học hỏi để có thể thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm của công ty nhằm đăng tải nội dung trên website của khách hàng.

- Assist in the analysis and communication of reports delivering summary results of all marketing efforts for the company/ Hỗ trợ phân tích & truyền đạt các báo cáo về kết quả tóm tắt trong mọi hoạt động tiếp thị của công ty.

- Develop and maintain a library of current materials/ Phát triển và duy trì thư viện cho kho dữ liệu thông tin.

- Proof reads and edits as necessary. Understanding copyright laws such as materials with registered and trademark symbols/ Có thể duyệt & chỉnh sửa lúc cần thiết. Hiểu được luật bản quyền như tài liệu được đăng ký bản quyền và nhãn hiệu.

- Consistently promote and strive to improve business sales and marketing initiatives/ Luôn tự trao dồi và cố gắng cải thiện những sáng kiến về tiếp thị và bán hàng.

1 - Writing promote and advertising copies appeals to different types website, social network, ,messaging, blogging. The content are including Video Ads, Sales Letter, Inspiration Video Ads, Personal Story Ads, Viral / Viết bài & kịch bản cho nhiều thể loại quảng cáo phục vụ cho việc tiếp thị Online qua trang web, mạng xã hội, tin nhắn điện tử, blog. Nội dung bài bao gồm Video quảng cáo, Video bán hàng, Video truyền cảm hứng, câu chuyện mang tính chất viral trên mạng đại chúng.

2 - Responsible for generating the words, slogans and audio scripts that accompany advertising visuals. The typical creative process can involve: discussing the client's core message and target audience, brainstorming visual and copy ideas with other members of the creative team/Chịu trách nhiệm về bài viết, khẩu hiệu slogan, và kịch bản âm thanh đi kèm với hình ảnh quảng cáo. Quá trình sáng tạo điển hình có thể bao gồm: thảo luận về thông điệp cốt lõi của khách hàng và đối tượng mục tiêu, cần động não về hình ảnh & ý tưởng sáng tạo để có thể chia sẽ cùng các thành viên khác trong nhóm.

Responsible for writing advertising content on different platforms such as Website, Facebook, Youtube, Instagram, Tumblr – passionate about writing & understanding the importance role that a great copy plays in user’s experience/ Chịu trách nhiệm về nội dung bài viết quảng cáo cho nhiều nền tảng khác nhau như Website, Facebook, Youtube, Instagram, Tumblr – có nhiều đam mê về Marketing Copywriting và hiểu được tầm quan trọng của các bài viết trong trải nghiệm của người tiêu dùng.

3 - Understanding the concept of digital marketing and know to write effective sales & marketing content to convert prospect into customer/ Hiểu được khái niệm về digital marketing và biết cách làm thế nào để viết ra nội dung bán hàng & tiếp thị hiệu quả nhất để chuyển đổi khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Demonstrated understanding of retail and online selling and marketing techniques used to drive sales 
/ Thể hiện sự hiểu biết về kỹ thuật bán lẻ trực tuyến nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.

- Advanced oral and written communication skills. Must able to read and write fluent in English & Vietnamese. You must be bilingual Excellent organizational skills / Cần có kỹ năng giao tiếp & viết ở cấp độ cao. Bạn phải sử dụng thành thạo kỹ năng đọc và viết trên cả hai ngôn ngữ Việt và Anh. Có kỹ năng tổ chức tốt.

- 3+ years proven copywriting experience in writing Content Marketing for video sales, ads, TVC, major news, sales pages, viral videos. 
Could you please provide your portfolio of creative writing that demonstrates originality, innovation, and results oriented copy and this is a MUST to be qualify for the role/ Cần có ít nhất trên 3 năm kinh nghiệm viết nội dung cho Content Marketing trên các thể loại như video bán hàng, quảng cáo, quảng cáo truyền hình, trang tin tức, trang bán hàng, video viral. Xin bạn vui lòng cung cấp cho chúng tôi các sản phẩm của bạn cho thấy được sự nguyên bản & sáng tạo và đây là điều kiện bắt buộc cho vị trí này.
- Well reading, impeccable spelling and grammar, research & analyse skills, thorough knowledge of standard writing pactices, strong writing editing and proofreading skills, strong understanding of content workflow/ Có khả năng đọc, chính tả và ngữ pháp tốt, kỹ năng tự nghiên cứu & phân tích, kiến thức và quan trọng là kỹ năng về Marketing Copywriting, hiệu đính giỏi, hiểu biết sâu rộng về công việc viết nội dung.

- Ability to work independently or as a team player. Coordinate with other members in the Marketing department to complete the media advertising campaign. Ability to multi-task in a fast paced environment with a willingness to learn 
/ Có khả năng làm việc độc lập cũng như đội nhóm. Phối hợp với các thành viên khác trong phòng Marketing để hoàn thành chiến dịch quảng cáo thành công. Khả năng đa tác vụ trong môi trường có nhịp độ nhanh và sẵn sàng học hỏi. 

Thông tin khác

 • Độ tuổi: 22 - 35
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty CP Thiết Bị Y Sinh

www.biomeq.com.vnQui mô công ty: 25-99
Công ty CP Thiết Bị Y Sinh được thành lập và hoạt động từ 2009, là nhà phân phối chuyên nghiệp các thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân, cung cấp giải pháp...Chi tiết
Ngày đăng:
2019-09-05
Job Id: 
563100