nv thị trường

Nv thị trường

TP.Bắc Ninh

Coca-Cola tuyển NV thị trườngLương 9-11Tr. BHXH đầyđủ +Ko y/c KN

IbZalo: 094.121.6611

TP.Bắc Ninh

Coca-Cola tuyển NV thị trườngLương 9-11Tr. BHXH đầyđủ +Ko y/c KN

IbZalo: 094.121.6611

Ngày đăng:
2019-11-13
Job Id: 
607307