nv chốt đơn

Nv chốt đơn

Giao hàng J&T ! tuyển3 Trực page cả nam và nữ. 4 nv chốt đơn phân loại hàng cho shipper đi giao. 8h đến 17h. Nghỉ chủ nhật. Lương 10tr-13tr Ib cho e để ứng tuyển

Ngày đăng:
2023-03-18
Job Id: 
1925018