NỮ TỐI NAY ĐI LÀM LUÔN KCN - VÂN TRUNG...

NỮ TỐI NAY ĐI LÀM LUÔN KCN - VÂN TRUNG...

NỮ TỐI NAY ĐI LÀM LUÔN

KCN - VÂN TRUNG - BẮC GIANG

CÔNG VIỆC LÀM NGỒI KIỂM TRA

Lcb 3870 Phụ CẤP 1Triệu

Call 0398 563 359 ( FB - ZALO )

Ngày đăng:
2020-03-01
Job Id: 
790933