nữ làm thời vụ

Nữ làm thời vụ

Tuyển 50 #NỮ làm Thời Vụ ztrong SAMSUNG VÀ HANSOL THÁI NGUYÊN CV làm SORTING HÀNG CỰC NHÀN 0961723076Tuyển 50 #NỮ làm Thời Vụ ztrong SAMSUNG VÀ HANSOL THÁI NGUYÊN CV làm SORTING HÀNG CỰC NHÀN 0961723076
Ngày đăng:
2019-10-21
Job Id: 
579438
Địa điểm: