nữ làm thời vụ

Nữ làm thời vụ

TUYỂN GẤP 100 NAM NỮ LÀM THỜI VỤ Ở CÔNG TY ORION KCN YÊN PHONG ( CHẤP NHẬN THỪA THIẾU TUỔI ) CHỈ CẦN CMT GỐCLH : 0333.419.194TUYỂN GẤP 100 NAM NỮ LÀM THỜI VỤ Ở CÔNG TY ORION KCN YÊN PHONG ( CHẤP NHẬN THỪA THIẾU TUỔI ) CHỈ CẦN CMT GỐCLH : 0333.419.194
Ngày đăng:
2019-11-18
Job Id: 
624866