nữ đi làm ngay

Nữ đi làm ngay

Thông báoDự án KH VATEC KCN Quế Võ 1 Tiếp tục nhận thêm lao động Nữ đi làm ngayĐộ tuổi từ 18t - 32t.*Mức lương: - Ca ngày 240/11h- Ca đêm 270/11h- Cn ngày 400/11h- Cn đêm 450/11h- Chuyên cần 300k/ tháng- Dự án hỗ trợ 260k/ tháng tiền phụ cấp nhà ở cho tất cả các lao động.*Cv: MoreĐứng Kiểm tra, lắp ráp linh kiện điện tử Ib hoac lhtt 0349105179

Ngày đăng:
2019-10-20
Job Id: 
579180