nữ đi làm luôn

Nữ đi làm luôn

TUYỂN THỢ PHỤ NỮ ĐI LÀM LUÔN HÀ ĐÔNGLƯƠNG ĐẢM BẢO 8,5tr(thấp hơn salon bù) KHÔNG GIỮ LƯƠNG KHÔNG CẦN KÝ HỢP ĐỒNGHỖ TRỢ ĂN ỞTUYỂN THỢ PHỤ NỮ ĐI LÀM LUÔN HÀ ĐÔNGLƯƠNG ĐẢM BẢO 8,5tr(thấp hơn salon bù) KHÔNG GIỮ LƯƠNG KHÔNG CẦN KÝ HỢP ĐỒNGHỖ TRỢ ĂN Ở
Ngày đăng:
2022-11-24
Job Id: 
1881156