nữ bán hàng

Nữ bán hàng

Tuyển Nv nữ bán hàng hóa mỹ phẩm -71 trần thái tông

ca tối từ 17h30-21h30.

Ib hoặc Lh:0916761635 để biết chi tiết!

Tuyển Nv nữ bán hàng hóa mỹ phẩm -71 trần thái tông

ca tối từ 17h30-21h30.

Ib hoặc Lh:0916761635 để biết chi tiết!

Ngày đăng:
2019-10-22
Job Id: 
580540
Địa điểm: