nhân viên văn phòng

Nhân viên văn phòng

VIETTEL TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - Line Tiếng Anh: 8 - 10tr giao tiếp cơ bản- Line Tiếng Nhật 10tr: giao tiếp cơ bản- Line Tiếng Việt 5 - 7tr--------------------------------Inb Or cmt nhận JD

Ngày đăng:
2021-05-05
Job Id: 
770574
Địa điểm: