Nhân viên Văn Phòng

Nhân viên Văn Phòng

Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Phúc
Mô tả công việc: 

- Tiếp nhận công văn, văn bản gửi đến công ty, phân loại và gửi đến bộ phận chức năng.
- Xử lý công văn, giấy tờ, văn bản ra ngoài.
- Tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ công văn, hợp đồng, tài liệu liên quan trên hệ thống công ty.
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến giấy tờ, pháp lý.
- Theo dõi và quản lý trang thiết bị, tài sản công ty cũng như đặt mua khi cần thiết.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms Phượng
Điện thoại: 
0565800640
Địa chỉ Email: 
Phongnhansuhoangphuc157@gmail.com
Ngày đăng:
2020-09-15
Job Id: 
1188414