nhân viên văn phòng

Nhân viên văn phòng

Xin phép admin cho mình đăng tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng:1. Nhân viên văn phòng- yêu cầu: Mới ra trường hoặc 1 năm kinh nghiệm.Thành thạo excel...Thông báo tuyển dụng:1. Nhân viên văn phòng- yêu cầu: Mới ra trường hoặc 1 năm kinh nghiệm.Thành thạo excel...See More
Ngày đăng:
2021-05-05
Job Id: 
1507265