nhân viên vận hành máy

Nhân viên vận hành máy

Tuyển dụng trực tiếp KHÔNG qua trung gian.
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO: 02 người ( hành chính)
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY:05 người ( làm ca 12h)
NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ: 01 người ( làm 3 ca)
- Lương: 6.000.000 – 8.000.000 đ/ 26 công / 8h
* Địa điểm làm việc:
Công ty TNHH TM & CN Mỹ Việt - KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên
* Liên hệ: P. HCNS: 0971.011.508

Ngày đăng:
2019-11-11
Job Id: 
610028