Nhân viên Tư Vấn Kinh Doanh

Nhân viên Tư Vấn Kinh Doanh

Cát Tường Group
Mô tả công việc: 

Chào đón khách hàng và hỗ trợ khách.
Cung cấp thông tin về sản phẩm để tư vấn cho khách.
Gọi điện, đăng tin quảng cáo sản phẩm của Công ty.
Thông báo cho khách hàng các chương trình giảm giá, khuyến mãi.
Đưa khách hàng đi xem dự án và sản phẩm.
Phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Nguyễn Ngọc Kim Uyên
Điện thoại: 
0945360536
Địa chỉ Email: 
nkuyen86@gmail.com
Ngày đăng:
2019-11-28
Job Id: 
643956