nhân viên tín dụng cá nhân

Nhân viên tín dụng cá nhân

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGTUYỂN NHÂN VIÊN TÍN DỤNG CÁ NHÂN KHU VỰC TÂY NINH-HCMVỊ TRÍ ỨNG TUYỂN:- CTV TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI: 10 CTV+ MÔ TẢ CV : ALO DANH SÁCH KH CÓ SẴN KHAI THÁC NHU CẦU VAY. KHÔNG RÀNG BUỘT THỜIMore GIAN.+ YÊU CẦU : CHĂM CHỈ TRUNG THỰC.CÓ MÁY TÍNH HOẶC SMAR PHONE!+ NƠI LÀM VIỆC : TỰ DO!+ THU NHẬP: TRAO ĐỔI KHI PV------------------------------------------------------------------------------- CTV THU HỒ SƠ : 2 CTV+ MÔ TẢ CV : NHẬN HS ĐÃ ĐƯỢC HẸN THEO KHU VỰC CẤP TRÊN GIAO.+ YÊU CẦU : CHĂM CHỈ TRUNG THỰC.CÓ MÁY TÍNH HOẶC SMAR PHONE, XE MÁY!+ NƠI LÀM VIỆC : ĐĂNG KÝ !+ THU NHẬP: TRAO ĐỔI KHI PV---------------------------------------------------------------------------------LIÊN HỆ :

PHONE: : 0968222862

MAIL: MCREDITTN01@GMAIL.COM

Ngày đăng:
2019-11-29
Job Id: 
645818