NHÂN VIÊN TIỆN, PHAY, MÀI CNC

NHÂN VIÊN TIỆN, PHAY, MÀI CNC

CÔNG TY TNHH STK
Mô tả công việc: 

Máy Tiện, Phay có kinh nghiệm, biết lập trình hoặc setup máy
Máy mài dùng máy Kondo

Liên hệ

Người liên hệ: 
Mr. Darius
Điện thoại: 
0983683283
Địa chỉ Email: 
ductuanle283@gmail.com
Ngày đăng:
2022-11-22
Job Id: 
1880246