Nhân viên thiết kế thời trang và ra rập mẫu

Nhân viên thiết kế thời trang và ra rập mẫu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MPACT
Mô tả công việc: 

- Tham gia Phát triển ý tưởng và xây dựng BST,
- Chọn chất liệu
- Ra rập mẫu
- Lên kế hoạch, làm việc với các đơn vị trong khâu sản, thực hiện và theo dõi tiến độ mẫu, đảm bảo đúng thiết kế
- Các yêu cầu khác liên quan đến sản phẩm.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ly Tran
Điện thoại: 
0852375345
Địa chỉ Email: 
phuongly1622@gmail.com
Ngày đăng:
2019-09-09
Job Id: 
564394