Nhân Viên Thiết Kế

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH PROXCAD
Mô tả công việc: 

- Thiết kế bản vẽ hạ tầng viễn thông bằng phần mềm AutoCad
- Lên phương án quy hoạch và tối ưu hạ tầng mạng viễn thông, mạng truyền dẫn…
- Dự toán công trình hạ tầng mạng: Tính nguyên vật liệu, lập biểu mẫu,…
- Tuân thủ các qui trình, qui định và tiêu chuẩn kỹ thuật của Ngành, Công ty và Khách hàng.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms. Hạnh
Điện thoại: 
0283 942 133
Địa chỉ Email: 
tuyendung@proxcad.com
Ngày đăng:
2021-06-09
Job Id: 
1535905