NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

TNHH PROXCAD
Mô tả công việc: 

Thiết kế bản vẽ hạ tầng viễn thông bằng phần mềm AutoCad
Lên phương án quy hoạch và tối ưu hạ tầng mạng viễn thông, mạng truyền dẫn…
Dự toán công trình hạ tầng mạng: Tính nguyên vật liệu, lập biểu mẫu,…
Tuân thủ các qui trình, qui định và tiêu chuẩn kỹ thuật của Ngành, Công ty và Khách hàng.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Phòng Nhân sự
Điện thoại: 
+84 903 393 029
Địa chỉ Email: 
tuyendung@proxcad.com
Ngày đăng:
2021-07-19
Job Id: 
1547177