Nhân viên Thiết kế (Designer)

Nhân viên Thiết kế (Designer)

Công ty cổ phần Ê KÊ
Mô tả công việc: 

- Thiết kế banner trên app/ website và các banner quảng cáo.
- Thiết kế các ấn phẩm phục vụ hoạt động quảng cáo offline: backdrop, băng rôn, poster, sticker...
- Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Phòng Nhân sự
Điện thoại: 
02203888898
Địa chỉ Email: 
hr@ekegroup.vn
Ngày đăng:
2021-07-14
Job Id: 
1542596