nhân viên thẩm định

Nhân viên thẩm định

#𝐒𝐇𝐁𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 đã về đến đây rồi Anh chị em Hà Nam, Nam Định mau về với chúng tôi -----------------------Công ty tài chính 𝐒𝐇𝐁 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 tuyển dụng-----------------------Nhân viên Thẩm địnhMore địa bàn Khu vực Nam Định (Ưu tiên: Vụ Bản, Ý Yên, Trực Ninh) Khu vực Hà Nam (Ưu tiên: Bình Lục, Thanh Liêm, Phủ Lý)----------------------- Mô tả công việc và link ứng tuyển: Nam Định: Hà Nam: ----------------------- Vui lòng hệ trực tiếp với chúng tôi qua: lam.hd@shbfinance.com.vn 𝟎𝟐𝟒.𝟕𝟏𝟎𝟗.𝟖𝟖𝟖𝟖 (Máy lẻ: 5511) 𝟎𝟗𝟕𝟕.𝟐𝟐𝟖.𝟔𝟏𝟏 - Telephone.

Ngày đăng:
2020-02-24
Job Id: 
778857