nhân viên

Nhân viên

Không chờ nhân viên cây xăng đón lấy tờ tiền, tài xế đã thả vội xuống đất. Khi nhân viên ngỡ ngàng và có thái độ thì tài xế nhanh tay kéo cửa kính lên.

Không chờ nhân viên cây xăng đón lấy tờ tiền, tài xế đã thả vội xuống đất. Khi nhân viên ngỡ ngàng và có thái độ thì tài xế nhanh tay kéo cửa kính lên.
Ngày đăng:
2021-06-01
Job Id: 
1534704