nhân viên quản lý chất lượng

Nhân viên quản lý chất lượng

Cần tuyển: 1Phụ Kho, 5Bảo Trì điện,10Bảo dưỡng sửa chữa, 2 nhân viên quản lý chất lượng chế độ đầy đủ liên hệ 0904.451.201(Ngân)Cần tuyển: 1Phụ Kho, 5Bảo Trì điện,10Bảo dưỡng sửa chữa, 2 nhân viên quản lý chất lượng chế độ đầy đủ liên hệ 0904.451.201(Ngân)
Ngày đăng:
2021-04-08
Job Id: 
1486663