NHÂN VIÊN QC (IQC, PQC & OQC)

NHÂN VIÊN QC (IQC, PQC & OQC)

CÔNG TY TNHH STK
Mô tả công việc: 

QC ĐÓNG GÓI
Tiếp nhận hàng sau khi được xét duyệt và tiến hành đóng gói sản phẩm
- Sắp xếp hàng theo từng khách hàng và theo từng PO để xuất hàng
- Tính toán kích thước sản phẩm để chuẩn bị thùng đóng hàng
- Chụp hình sản phẩm và làm các báo cáo liên quan để xuất hàng
- Luôn tuân thủ theo hệ thống ISO
- Thực hiện và duy trì 5S
-
QC KIỂM TRA KÍCH THƯỚC
Nhận kế hoạch thực hiện công việc hàng ngày để tiến hành kiểm tra sản phẩm
- Kiểm tra kích thước sản phẩm và ghi chép kết quả kiểm tra vào biểu mẫu kiểm tra sản phẩm
- Kiểm tra đánh giá thiết bị đo lường luôn đảm bảo yêu cầu khi sử dụng
- Lập báo cáo chi tiết lỗi trong quá trình đo lường
- Lập báo cáo khắc phục cải tiến
- Ghi nhật ký công việc kiểm tra hàng ngày
- Luôn tuân thủ theo hệ thống ISO
- Thực hiện và duy trì 5S
-
QC KIỂM TRA NGOẠI QUAN
Tiếp nhận các sản phẩm đưa và ghi nhận thông tin sản phẩm vào biểu mẫu nhật ký giao trả sản phẩm
- Tiến hành kiểm tra ngoại quan sản phẩm và các kích thước cơ bản để đánh giá nhanh sản phẩm đạt hay ko đạt kết quả kiểm tra sẽ cập nhật vào biểu mẫu báo cáo kiểm tra chất lượng
- Phân phối các sản phẩm đến QC kiểm tra kích thước theo kế hoạch triển khai công việc hoặc theo chỉ thị từ quản lý
- Tập hợp các sản phẩm từ QC kiểm tra kích thước kiểm tra xong để chuyển tiếp các công đoạn tiếp theo. Xét duyệt gia công nội bộ gia công bên ngoài
- Tiếp nhận những sản phẩm không phù hợp trong quá trình kiểm tra chất lượng để chuyển tiếp đến các công đoạn phát sinh lỗi
- Trước khi kiểm tra sản phẩm phải tiến hành kiểm tra lại thiết bị đo lường có chính xác không mới tiền hành đó lường
- Trong quá trình kiểm tra ngoại quan đo lường phát hiện hàng lỗi phải lập báo cáo chi tiết lỗi và chuyển tisp hàng lỗi đó đến các bộ phận liên quan sử lý lại đồng thời thông báo đến quản lý nắm bắt tình hình
- Tiếp nhận thông tin mượn thiết bị đo lường từ các bộ phận khác và tiến hành kiểm tra đánh giá thiết bị rồi cho mượn thiết bị đó sau đó cập nhật đầu đủ thông tin vào biểu mẫu danh sách theo dõi thiết bị cho mượn
- Luôn tuân thủ theo hệ thống ISO
- Thực hiện và duy trìu 5S
-
QC KIỂM TRA NGUYÊN VẬT LIỆU
Dựa vào bảng kiểm tra tiến hành kiểm tra số lượng chất lượng NVL khi nhập về công ty
- Để NVL đúng với bản vẽ gia công dán team nhãn nhận dạng đầy đủ lên NVL sau khi kiểm tra
- Sắp xếp NVL nhập kho gọn gàng, ngăn nấp
- Xuất kho NVL đúng theo yêu cầu từ các bộ phận liên quan khi xuất kho phải ký xác nhận rõ ràng
- Quản lý NVL tồn kho cập nhật tình hình xuất nhập NVL tồn
- Lái xe nâng để nhận NVL và xuất nhập hàng thành phẩm hoặc bán thành phẩm
- Bảo quản xe nâng vệ sinh định kỳ theo tiêu chí từ bộ phận bảo trì đưa ra
- Kiểm tra kích thước sản phẩm
- Đi ra ngoài mua các công cụ dụng cụ thiết yếu theo nhu cầu chuyền sản phẩm đi gia công ngoài hoặc đi giao hàng
- Thực hiện và duy trì 5S
-
QC VẬN HÀNH MÁY CNC
Tiếp nhận sản phẩm theo kế hoạch sau đó lập chương trình trên máy CMM để tiến hành kiểm tra sản phẩm
- Lưu trữ dữ liệu sau khi đo hàng định kỳ hàng tuần backup lại dữ liệu ra USB để tiến hành kiểm tra sản phẩm.
- Ghi chép kết quả kiểm tra vào biểu mẫu kiểm tra sản phẩm
- Lập báo cáo chi tiết lỗi trong quá trình đo lường
- Tiến hành kiểm tra sản phẩm mẫu nước trước khi chạy hàng loạt
- Lập báo cáo khắc phục cải tiến
- Quản lý bảo quản máy CMM máy đo biên dạng luôn đảm bảo để sẵn sàng cho việc kiểm tra sản phẩm
- Tính định mức thời gian sử dụng kin đó để đề xuất mua dự phòng
- Ghi nhật lý công việc hằng ngày
- Luôn tuân thủ theo hệ thống ISO
- Thực hiện và duy trì 5S

Liên hệ

Người liên hệ: 
Mr. Darius
Điện thoại: 
0983683283
Địa chỉ Email: 
ductuanle283@gmail.com
Ngày đăng:
2022-11-19
Job Id: 
1879492