Nhân viên QC đầu ra

Nhân viên QC đầu ra

Mô tả công việc: 

1. Công việc lấy mẫu bán thành phẩm (bột giấy) tại những vị trí đã được chỉ định trong nhà máy. .
2. Theo dõi chất lượng bán thành phẩm, báo cáo tình hình kịp thời với cấp trên.
3. Làm báo cáo theo dõi chất lượng bán thành phẩm và các công việc liên quan theo chỉ thị của cấp trên.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Phạm Thị Hằng
Điện thoại: 
0366148460
Địa chỉ Email: 
phamhang.worklink@gmail.com
Ngày đăng:
2022-11-23
Job Id: 
1880717