nhân viên qa

Nhân viên qa

[Đông Anh,HN] Nhân viên QA,QC, 2 năm kinh nghiệm,N3, tn ĐH,10-17tr linhnguyen@reeracoen.com.vn

0359739442

[Đông Anh,HN] Nhân viên QA,QC, 2 năm kinh nghiệm,N3, tn ĐH,10-17tr linhnguyen@reeracoen.com.vn

0359739442

Ngày đăng:
2019-11-14
Job Id: 
616832
Địa điểm: