nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ

CF PHỐ cần tuyển nhân viên phục vụ, pha chế- Ưu tiên làm lâu dài - Có ca cho học sinh25 Lê Đức Thọ Lô 90 - 0792552114CF PHỐ cần tuyển nhân viên phục vụ, pha chế- Ưu tiên làm lâu dài - Có ca cho học sinh25 Lê Đức Thọ Lô 90 - 0792552114
Ngày đăng:
2019-11-21
Job Id: 
630523