nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ

Cà phê Monaco cần tuyển gấp.Nhân viên phục vụ ca sáng. Thời gian làm việc từ 6h đến 11h30. Lương 1.8 triệu/ ca. Địa chỉ: 185 Cù Chính Lan, Đà Nẵng. Điện thoại 0905866375Cà phê Monaco cần tuyển gấp.Nhân viên phục vụ ca sáng. Thời gian làm việc từ 6h đến 11h30. Lương 1.8 triệu/ ca. Địa chỉ: 185 Cù Chính Lan, Đà Nẵng. Điện thoại 0905866375
Ngày đăng:
2020-10-02
Job Id: 
1232957