nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ

Quán cà phê Lý khoa Tuyễn nhân viên phục vụ nữ Ca tối từ 17h đến 22h Lương cơ bản 13k/h thử việc làm ỗn lên 14k/h thưỡng thêm nếu làm Tốt

Ngày đăng:
2020-02-16
Job Id: 
767602