nhân viên phát triển thị trường

Nhân viên phát triển thị trường

04 công việc tại CÔNG TY VNPAY (SẢN PHẨM VNPAYQR - DIGILIFE)

※ Địa điểm làm việc : Làm việc ngoài thị trường, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Giám Sát/ Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Lương: 7,000,000VNĐ -Mehr 15,000,000VNĐ)

- Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Lương: 7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ)

- Giám Sát/ Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Được lựa chọn khu vực muốn ứng tuyển) (Lương: 15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ)

- Nhân Viên Phát Triển Thị Trường (Được lựa chọn khu vực muốn ứng tuyển) (Lương: 7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ)

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại:

Tìm việc làm tại Bà Rịa - Vũng Tàu (245 công việc):

Ngày đăng:
2019-10-31
Job Id: 
587477